Professional Support Program

רבנים ומנהיגים קהילתיים אחרים זקוקים לתמיכה כדי שיוכלו לשאת באחריות העצומה של מנהיגות וכדי לשמר מידה ראויה של אנרגיה ומוטיבציה. רקמה פיתחה תכנית ועידות שנועדה לספק למנהיגים רוחניים יהודיים רעיונות חדשים ותקוות, ולעזור להם בגיבוש קשרים קולגיאליים אמיצים.

בין הפעילויות שמתוכננות לשנת 2003-2004, יהיו שני ארועים מרכזיים:

מאי 2003 מפגש שני בין קהילת בולדר ועמיתי רקמה כחלק מפרויקט שותף בין קרן וויור (Weaver Foundation) ורקמה, תוכנן לפחות שתי נסיעות של מספר עמיתי רקמה לבולדר שבקולרדו. בנסיעה הראשונה בפברואר השתתפו הרב דוד לזר ורב אלישע וולפין. הנסיעה, שבה אלישע ודוד לימדו בכמה מסגרות בתוך הקהילה הייתה מוצלחת עד מאוד, וכעת רקמה מתכננת להביא 3-4 מעמיתיה ללמוד וללמד בקהילה העשירה ומגוונת הזאת.

מאי-יוני 2003 כנס Jewish Healing באריזונה אותם העמיתים ימשיכו את דרכם מקולרדו לאריזונה לכנס ענק בריפוי יהודי (Jewish Healing) .

Rikma