What's New

מה חדש?

ברכות לדבי גרינברג על הולדת הבן.

ברכות לבנג'י גרובר על ההסמכה.

Congratulations to Benjie Gruber on his ordination.

Congratulations to Benjie Gruber on his ordination.

מפגשי עמיתים:

שלושת המפגשים האחרונים עסקו בנושא "תוכניות חינוכיות וטכסים לבני ובנות מצוה". במפגשים אלו הציגו העמיתים את תוכניות הלימודים בקהילותיהם וההשקפה העומדת מאחורי תוכניות אלו. סדרת המפגשים הבאה תעסוק בנושא 'הימים הנוראים' ותכיל גם היא שלושה מפגשים, בהם נעסוק בנושאים שונים הנוגעים לתקופה זו. טרם נתחיל לעסוק בנושא זה, בחרנו להקדיש את המפגש בחודש מרץ לנושא הפליטים מאפריקה אשר נמצאים בארץ. נפגשנו עם ראש ארגון הפליטים בתל-אביב וסיירנו בשני מקלטים בדרום העיר.

Synagogue 3000

העמיתים אילה מירון, איתמר לפיד, אורי אילון, עם מנהל התוכנית דוד לזר, נסעו בחודש פברואר למפגש השלישי של קבוצת העבודה של Synagogue 3000, הפעם בבולדר, קולרדו, בנושא דפוסי הנהגה, פיתוח מתנדבים ומבנה קהילתי גם בארה"ב וגם בישראל. הם גם ניצלו את הנסיעה הזאת כדי לעורך מפגש בין יומיים בבוסטון יחד עם עמיתי רקמ"ה השוהים עתה בארה"ב: קלאודיה קריימן, יונתן רודניק, חן צפוני וגולן בן-חורין.

ט' באב בקהילת בבת עין של הרבה אילה מירון

Rikma