Fellowship Program

תכנית העמיתים של רקמה: קורס המנהיגות האינטנסיבי הזה עומד בלב לבה של רקמה, ופונה לתלמידי רבנות כריזמטיים ומוכשרים ולמנהיגים קהילתיים צעירים אחרים, שמחזיקים בגישה פלורליסטית ליהדות. התכנית נוקטת גישה יישומית, ומשלבת לימודים בישראל ובארצות הברית עם פרויקטים מקוריים של פעילות קהילתית. חברי התכנית משתתפים במפגשי לימוד וחשיבה מחודשת עם חוקרי יהדות ופעילים חברתיים מישראל ומארצות הברית. הלימוד מִתּרגם למעשים כשהתלמידים נשלחים לקהילה, ומתחילים ללמוד מנהיגות דרך מימושו של פרויקט מקורי. בתום התכנית, מתעלים העמיתים את הניסיון שצברו ברקמה אל תוך מחויבות ארוכת טווח לפעילות קהילתית מקצועית ומקורית.

בוגרי תכנית העמיתים של רקמה פונים אל מה שאפשר לראות כמשאב הלא מנוצל המבטיח ביותר ככל הנוגע לשינוי פני החברה הישראלית דרך פעילות חברתית - המוני הישראלים שמחפשים קהילה רוחנית בעלת משמעות. אוכלוסייה זו כוללת ישראלים מכל הסוגים: יהודים דתיים שאינם קשורים בקהילה כלשהי, אשכנזים ומזרחיים כאחד, המשתוקקים למצוא קהילה שתעורר בהם השראה; מטיילים שחוזרים מחיפוש עצמי במזרח הרחוק; ואחרים - חילוניים ומסורתיים כאחד - שטרם מצאו דרך ביטוי קהילתית שתספק את צרכיהם.

עמיתי רקמה

Rikma